ANASAYFA KURUMSAL FOTO GALERİ KADROMUZ DOKTORLAR S.S.S. ULAŞIM İLETİŞİM ENGLISH

Kurumsal

Hakkımızda
Muğla ilimizin Milas ilçesinde 2007 yılında kurulan, Milas'ın ilk özel hastanesi olan Özel İzan Sağlık Hastanesi, il ve ilçedeki binlerce hastaya hizmet veren tam donanımlı bir sağlık merkezidir.

Özel İzan Sağlık, sürekli yenilenen teknolojisi , deneyimli ve kendi alanlarında en iyisi olan doktorları ile Genel Cerrahi, Ortopedi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz, estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Dermatoloji, Göz, Diş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dahiliye, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz, Psikiyatri ve Acil Servis olmak üzere tüm klinik branşlarda hizmet vermektedir.

Özel İzan Sağlık acil servisimiz, ambulans hizmetlerimiz , ileri teknolojiye sahip ameliyathanelerimiz , erişkin ve yeni doğan yoğum bakım ünitelerimiz , tam donanımlı görüntüleme merkezlerimiz ile sizlere hizmet vermektedir.
Kurumsal
HASTANEMİZİN İŞLEYİŞİ

Muğla ili Milas ilçesinde 2007 yılında kurulan, Milas'ın ilk özel hastanesi olan İzan Özel Sağlık Hastanesi il ve ilçedeki binlerce hastaya hizmet veren tam donanımlı bir sağlık merkezidir.

Hastanemiz iki bloktan oluşmaktadır. 1.ci blok 3.cü katta Ameliyathane, Erişkin ve Yeni Doğan Yoğun Bakım, Doğumhane ve Kadın Doğum Servisi, 2. katta dahili ve cerrahi birim hastalarının yattığı genel servis, 1. kat ve zemin katta poliklinikler bulunmaktadır.Ayrıca zemin katta radyoloji, acil servis, hasta kabul ve yatış birimleri ile hasta hakları birimi bulunmaktadır.

Hasta yatış ve taburcu işlemleri, gündüz hasta yatış ve taburcu biriminde tıbbi sekreterler tarafından; gece ve hafta sonu nöbetçi sekreter tarafından yapılmaktadır.

Hasta hakları çalışma sisteminde; yatan ve poliklinik hastaları öneri, memnuniyet ve şikayetlerini hasta hakları birimine ileterek hasta memnuniyeti sağlanmaktadır.

Teknik servis çalışma sisteminde; alet, cihazlar ve binada (alt yapı) herhangi bir arıza ve eksiklik söz konusu olduğunda, arıza bildirim ve talep formu doldurularak gerekli hasar tespit edilip teknisyene iletilerek bakım ve onarım sağlanır.

Alet ve cihazların bakımları kalibrasyon bakım takvimine göre dışarıdan hizmet satın alınarak yapılmaktadır.
Misyonumuz ve Vizyonumuz
MİSYONUMUZ

Hastalarımızın kısa zamanda sağlığına kavuşmasını sağlamak üzere, tüm sağlık personelimiz ve diğer çalışanlarımız ile katılımcı yönetim anlayışı ve ekip ruhu içinde, müşteri odaklı, tıbbi ve teknolojik gelişmelerle uyumlu, yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak

Her zaman "Sağlığınız bizim için önemli" sloganımızla temel değerlerimizi dikkate alarak topluma hizmet vereceğiz.


VİZYONUMUZ

Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri sunumunda güvenilir, erişilebilir ve sürdürülebilir çözümlerimizle farklılık yaratarak bölgemizde öncü ve lider bir sağlık kurumu olmak
Değerlerimiz
GÜVENİLİRLİK: Profesyonelliğin, bilimsel, etik ve yasal doğrular ile bireysel sorumlulukların gerektirdiği yüksek standartlara bağlı kalarak, hastalarımızın bize duydukları güvene her zaman layık olmak.

Hastanemizde hasta ve çalışan güvenliği uygulamaları yasal mevzuat ve kurumsal prosedürler çerçevesinde en üst seviyede özenle ele alınmakta, yoğun şekilde denetlenmektedir. Yine bilgi güvenliği uygulamaları ile hasta bilgilerinin mahremiyeti güvence altına alınmaktadır. Sağlık hizmeti sunumumuzda bilimsel, yasal ve etik geçerlilik ve gereklilikten yoksun herhangi bir girişime izin verilmez, tüm çalışanları ve fiziki koşulları içeren güvenli çevre oluşturma süreci titizlikle sürdürülür.

ERİŞİLEBİLİRLİK: Fiziki kapasitemizin ve yasal düzenlemelerin el verdiği ölçülerde, kalite standartlarından ödün vermeyecek şekilde sağlık hizmetlerimizi bölgemizin her yerinden ve toplumun her kesiminden halkımızın fiziksel ve finansal erişimine uygun halde sunmak.

Fiziksel erişimi sağlamak üzere yetişkin yoğun bakım ve genel servis yatak kapasitesini arttıracak ek bina inşaatları gerçekleştirilmiş, nöroloji ve plastik cerrahi poliklinikleri eklenmiş, bazı branşlarda ikinci-üçüncü poliklinikler açılmıştır. Hastanemize bağlı Klinik Konukevi hizmete açılmış; burada daha geniş bir salon ve 8 ayrı kabini ile faaliyete geçen fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesine şehir merkezinden ücretsiz servis ile erişim imkanı sağlanmıştır. Yine Konukevimizde yaşlı, pre-op, post-op hastalar ve yakınlarına yönelik uzun süreli bakım ve konaklama hizmeti sunulmaktadır.

Finansal erişimi sağlamak üzere tüm branşlarda SGK ile anlaşmalı çalışmalar, banka ve özel kurumlarla anlaşmalar devam etmekte, fark ücretleri yasal düzenlemelerin izin verdiği oranların alt seviyelerinde tutulmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Güncel ve potansiyel sağlık hizmeti ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çeşitli ürün ve hizmetleri geliştirerek, sağlık teknolojisini, sunumun kapsam ve kapasitesini güçlendirip bakım maliyetlerini azaltarak, ödeyicilerin gelir düzeylerini göz önünde bulundurarak, tedarikçilerle maliyet etkin çalışarak finansal yapımızın devamlı ve kalıcı olacağı bir iş modelini uygulamak.

Hastanemizde klinik müdahalelerin etkililiğini, bakım kalitesini, hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ve memnuniyetini dikkate alan çalışmalar yürütülmekte, akılcı ilaç kullanımına yönelik politikalar uygulanmakta, insan gücümüz demografik gelişmeler ile uzun vadedeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak nicelik ve nitelik olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır. Sağlık sektöründeki pozitif eğilimler (örn. yaşlanan nüfus, kronik hastalıklar ve obezite oranlarındaki artış) yakından takip edilerek yerel sağlık hizmeti ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı çözümler üretilmektedir. Bu çözümlerin kapsamları sağlık hizmetleri sunumuna yönelik siyasi kararlılığın ve yasal düzenlemelerin sınırları dahilinde tutulmaktadır. Tüm ürün ve hizmetlerin sunumunda hacim odaklı olmak yerine değer arttırıcı çıktılara odaklanılmaktadır.

KALİTE VE VERİMLİLİK: En iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla, yeterli kaynaklarla, doğru uygulamalarla ve doğru zamanda tüm hastalarımıza eşit hizmeti sağlamak, hizmet kalitemizi arttırmak yolu ile hastanemizin etkili, etkin, verimli yönetimini ve yüksek performansa ulaşmasını sağlamak.

Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri kapsamında kaliteli sağlık hizmetinin temel hedefleri olan güvenli, etkili, hakkaniyetli, hasta merkezli, israftan kaçınan ve zamanında verilen hizmet koşullarının sağlanmasına yönelik çalışmalarında başarılı bulunmaktadır.

Hastanemizde verimliliğin sağlanması ve sürdürülmesi için klinik kalite çalışmaları yürütülmekte olup, hastalara yapılan işlemlerin endikasyonlarının ve klinik doğruluklarının kurumumuz bünyesinde ilgili branştan uzmanlar aracılığıyla oluşturulan Tıbbi Etik Kurul tarafından gerektiğinde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. SUT kodlarıyla rastgele belirlenen hasta dosyalarının bakanlığa gönderilerek, incelenmesi ve yapılan işlemlerin doğruluğu ve yeterliliğine bakılması sağlanmaktadır.

MÜŞTERİ ODAKLILIK: Sağlık hizmetleri sunumumuzun iç (çalışan personel grupları, yönetim kurulu vb.) ve dış (hastalar, refakatçiler, ziyaretçiler vb.)müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına ve şartlarına uymasını, beklentilerini aşmasını sağlamak üzere çabalamak, çalışma ortamından memnun sağlık çalışanları ile hizmetten memnun hasta ve hasta yakınları yaratmak.

Hastalarımızın hem ihtiyacı olan, hem de bekledikleri sağlık hizmetinde etkililik, verimlilik, kabul edilebilirlik, süre, yasallık ve adil olma özelliklerini, ayrıca hekimlerini seçebilmeleri gibi geniş beklenti ağlarını içeren bir kalite sistemi ve hasta hakları uygulamaları üzerinden çalışmalarımız yürütülmektedir. Güncel tıbbi bakım hizmetleri ile konforlu otelcilik hizmetlerinin birbirini tamamlayacak şekilde sunulması için çalışılmaktadır. Sağlık hizmet kalitesinin belirlenmesinde sadece hastalarımızın edindiği izlenimlerinden ziyade aldığı hizmet karşılığında iyileşme süreçleri de göz önüne alınmaktadır.

Hasta Hakları uygulamalarımız, kalite içerisinde sağlık müşterisi memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalardır. Müşteri odaklılık temelinde düzeltici uygulamalar da bulunmaktadır.

Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve düzeltilmeye- geliştirilmeye açık hizmet unsurlarının tespit edilebilmesi için Hasta ve Çalışan Memnuniyet Anketleri uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın görüş, öneri ve beklentilerini öğrenmek ve yönetimle olan iletişimlerini güçlendirmek üzere motive edici çalışmalar yürütülmektedir. Bu şekilde çalışma ortamından memnun sağlık görevlileri ile hizmetten memnun hasta ve hasta yakınları amaçlanmaktadır.
Kalite Yönetim Birimi
Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ve Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında hastanemizde yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kalite yönetim direktörü ve kalite çalışanlarından oluşan birim, Başhekimliğe bağlı olarak görev yapmaktadır.

Her bölüm için görevlendirilmiş olan bölüm kalite sorumluları ve Yönetmelik kapsamında kurulmuş bulunan komiteler de Kalite Yönetim Birimi ile koordine biçimde çalışmaktadırlar.

o Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

o Öz değerlendirmeleri yönetir.

o Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

o Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

o Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması vb) yönetir.

o SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

o Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

o SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Hastanemizde SKS standartları gereği bulunan komiteler şunlardır:
Hasta Güvenliği Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
İlaç Güvenliği Komitesi
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Radyasyon Güvenliği Komitesi
Transfüzyon Güvenliği Komitesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Ayrıca hastanemizde bulunan ekipler vardır:
Bina Turu Ekibi
Öz Değerlendirme Ekibi
Antibiyotik Kontrol Ekibi
Enfeksiyon ve Temizlik Kontrol Ekibi
İlaç Yönetim Ekibi
Çalışan Öneri ve Şikayetlerini Değerlendirme Ekibi
Hasta ve Yakınları Görüş Şikayet Değerlendirme Ekibi
Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi
Risk Yönetimi Ekibi
Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi
Pembe Kod Ekibi
Mavi Kod Ekibi
Beyaz Kod Ekibi
İnsan Kaynakları İşleyiş ve Personel İşe Alım Süreçleri
• Hastanemizde güncel ve insan odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları ile eğitime, gelişime açık, motivasyonu ve kurum aidiyeti yüksek çalışanlara sahip olma ilkesi benimsenmiştir.

• Personel ihtiyacını gidermek amacıyla internette ve/veya gazetelerde iş ilanlarımız yer almaktadır. Bu ilanları takip ederek Özel İzan Sağlık Hastanesi’ndeki iş olanaklarını öğrenebilir ve açık pozisyonlara başvuruda bulunabilirsiniz. Hastanemize direkt gelerek genel başvuru yapmak isteyen adaylarımız İK sorumlularından ya da danışmadan temin edeceği İş Başvuru Formu’nu bir adet vesikalık fotoğraf ile doldurup imzaladıktan sonra İK sorumlularına teslim edebilir. Hastanemizin resmi mail adresi olan bilgi@izansaglik.com üzerinden de özgeçmişlerini göndermek suretiyle başvuru yapılabilir. Ayrıca anlaşmalı e-işe alım sitelerinden genel başvuru ilanı üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

• İK sorumluları eline ulaşan başvuruları mevcut iş deneyimine, eğitimine, doğum tarihlerine vb. kriterlere göre sınıflandırarak bir aday havuzu oluşturur ve bu havuzdan uygun adayların ilk değerlendirmelerini yapar. Adayların form ya da bilgilerini ilgili birim yöneticisine ulaştırır. İlgili birim yöneticisi mülakata çağrılmasını uygun gördüğü aday listesini Personel İşleri/İK Elemanına bildirir.

• İş başvuru formları ya da özgeçmişler üzerinden yapılan seçim değerlendirme sürecinde, ülke sağlık politikaları ve mevzuatı ile diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde eğitim bilgi ve yetkinlikleri dikkate alınarak (diploma, sertifika, özel alan yetki belgesi gibi) kişiler arasından; birim sorumlusu ve İK sorumlusu tarafından uygun görülen adaylara telefon ya da e-posta ile ulaşılarak mülakata davet edilir. Mülakat duruma göre birim sorumlusu ve insan kaynakları sorumlusu tarafından birlikte, biriyle veya arka arkaya yapılmakta olup görüşmeler sonucunda uygun görülen adaylar daha sonrasında ikinci bir görüşmeye çağırılıp detaylar görüşülüp işe başlama sürecine geçilir. Seçme sürecinin tamamlanması ile sonuç adaya bildirilir.

• Başvuru sahiplerinin ilgili işe yönelik olarak, ülke sağlık politikaları ve mevzuatı ile diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkilendirilmiş olduklarına dair belgeleri (diploma, sertifika, özel alan yetki belgesi gibi) ibraz etmeleri beklenir.

• İşe alım süreçleri ile ilgili ilkelerin Bakanlık genel politikaları ve modern insan kaynakları yönetimi prensiplerine uygun olmasına dikkat edilir.

• Tüm başvuru ve işe alım süreçlerinde gizlilik esasına sadık kalınmaktadır. Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, hastane vizyon ve misyonunu destekleyecek alımlar yapmak amaçlanır.
Online İşlemler
Görüş ve Önerileriniz
TIBBİ BİRİMLERİMİZ
Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri
Anestezi ve Reanimasyon
Ağız Diş Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Üroloji
Beslenme ve Diyetetik
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Biyokimya Laboratuvarı
Dahiliye
Dermatoloji (Cildiye)
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göz Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Genel Cerrahi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Psikiyatri
Radyoloji
Yoğun Bakımlar
Copyright © 2021 4 Web tasarım: ReklamTürk
Personel Şikayet Sayfası
Personel Sisteme Giriş